Féničané

Féničané

LARP Utajený svět >> Frakce >> Féničané

Bratrstvo fénických mořeplavců je čtvrtým významným členem Benátské Rady. Původně plnilo úlohu obchodního prostředníka mezi jednotlivými společnostmi zastoupenými v Benátské radě. Po letech se však stalo příliš vlivným, než aby mohlo být dále považováno za malou frakci, a bylo povýšena na úroveň, kterou zastávají ostatní důležité spolky. Jeho současným sídlem je Nové Kartágo, leč jen málokdo ví, kde se toto místo nachází.

Mezi hlavní činnost, kterou se Féničané v současnosti zabývají, je utajení existence předmětů, které se nachází v Knize tajemství, před přístupem veřejnosti. Šeptá se však, že mnohé zajímavé artefakty pod rukou prodávají tomu, kdo nabídne nejvíc.


Úvod

Frakce

Tvorba postavy

FAQ