Benátská rada

Benátská rada

LARP Utajený svět >> Frakce >> Benátská rada

Benátská rada byla pravděpodobně založena okolo roku 3000 př. n. l. jako reakce na možné odhalení tajných společností, které by mohlo přerůst v krvavé otevřené konflikty. Po staletí poté určovala, jakým způsobem mezi sebou mohou jednotlivé frakce bojovat a na kterých bojištích mohou své bitvy konat. V roce 1930 došlo k dočasnému rozpadu Benátské Rady, což přivedlo svět na pokraj světové války.


V současnosti funguje Rada především jako spojovací článek jednotlivých frakcí, díky němuž je možný diplomatický kontakt a politická diskuze. Všechny organizace, které jsou v Benátské radě zastoupeny, ji poslouchají. Možná z oddanosti, ale spíš ze strachu, že by se proti nim ochotně obrátili ostatní.

Každá frakce – Ilumináti, Templáři, Draci i Féničané – je v Radě zastoupena třemi delegáty. Menší organizace a uskupení mají jednoho až dva. Ze svého středu Rada volí každých sedm let představeného, který je povinen zachovávat neutralitu. Musí proto opustit svou frakci a zbavit se všech povinností, které ho k ní vázaly.

Benátská rada také spravuje Knihu tajemství - svazek, jenž obsahuje seznam tisíců zakázaných artefaktů, které nesmí spatřit světlo světa, natož padnout někomu do rukou.


Úvod

Frakce

Tvorba postavy

FAQ