Templáři

Templáři

LARP Utajený svět >> Frakce >> Templáři

Není vyššího účelu než našeho. Svět by se zhroutil bez řádu a disciplíny.

O frakci

Podle legend a obecně přijaté templářské víry sahá jejich původ až do doby, kdy ještě stála Babylonská věž. Dva bratři vládli městu a jeho věži, ale vstoupila mezi ně žena, o kterou se začali přít. Rivalita přerostla v nenávist, nenávist ve válku a válka přinesla zkázu Babylonu. Oba bratři se poté vydali svou cestou. Jeden z nich založil společnost Féničanů, druhý poté založil společnost Templářů.

Templáři tedy nejsou pokračovatelé rytířského řádu stejného jména, který byl rozpuštěn ve čtrnáctém století. Stejně tak se sami nijak nespojují s ideou křesťanského řádu, neboť vznikli v době babylonské, kdy ještě křesťanství neexistovalo.

Filozofie

Během staletí lidské historie Templáři opečovávali a chránili vše, co jim bylo svaté, navzdory tomu, že se to nemuselo shodovat s náboženskou představou svátosti. Magii a okultno vnímají jako své vrozené právo, jako to, co jim koluje v krvi už od doby původní starobylé společnosti.

Společnost Templářů je armáda sama o sobě a stejným způsobem i funguje. Jejich vystupování je velmi oficiální. Při nabírání nových členů zcela seznámí aspiranta s jeho situací a dají mu na výběr. V rámci své organizace vyžadují disciplínu a morálku - hodnoty, bez kterých by se zhroutil nejen jejich řád, ale i celá lidská společnost.

O členech frakce

Templáři jako vojáci těží ze své síly, která nutně nemusí znamenat sílu fyzickou. Mají přístup k velkému množství vědomostí, které se jim povedlo za staletí nashromáždit. Templáři jsou cvičeni k tomu, aby na sobě nedávali znát strach ani pochyby, neboť to jsou slabosti, které je mohou dostat na druhou stranu - k temnotě, kterou od úsvitu civilizace tak urputně potlačovali. Mezi sebou sdílí absolutní důvěru, a právě jednota je tím, co je drží pohromadě a žene kupředu. Navenek působí Templáři velmi organizovaně, především v porovnání s Draky.

Templáři ani zdaleka neskrývají svou příslušnost. Jejich oblečení nese barvy společnosti  – červenou a bílou, někdy doplněnou i černou – a bývá ozdobeno jejich znakem: bílým křížem na červeném pozadí.

Templáři jsou nejméně skrytá tajná organizace na světě. Jejich armádně ideologická mašinérie funguje před našimi zraky už od doby Babylonu, ať už z důvodu pýchy či morální nadřazenosti. Konspirační teoretici, posedlí drobnou odnoží v podobě templářských rytířů, často podceňují, jaké imperium skutečně skrývá templářská Evropa. Soukromé armády. Členy parlamentů. Královské rodiny.

Templáři věří tomu, že mohou zbavit svět zla silou. Dokonce i protivníci Templářů, kteří jim říkají fanatici či váleční štváči, nemohou popřít, že zde taková síla existuje.

Jako agent Templářů ve válce s temnotou nebojuješ, ty tou válkou jsi. Dokážeš být zdvořilý a kultivovaný, ale také brutální a nekompromisní. Historie je tvou zbraní v utváření budoucnosti.

Málokdo se dokáže postavit do cesty templářskému praporci. Máš dostatek vůle na to, abys stál pod ním?Úvod

Frakce

Tvorba postavy

FAQ