Draci

Draci

LARP Utajený svět >> Frakce >> Draci

Změna vyžaduje chaos a chaos je naším nástrojem.

O frakci

Draci jsou nejtajemnější organizací utajeného světa. Nemají žádnou ucelenou strukturu či fixní sídlo, a tak je i jejich původ zahalen rouškou tajemství, přes kterou je schopno vidět jen málo lidí. Dokonce i členové Draků patří mezi ty, kteří zcela nerozumí této organizaci. Legendy praví, že kořeny Draků sahají hlouběji, než jakéhokoliv jiného spolku v dějinách, ale žádné prameny nenaznačují ani nevyvrací, že by tomu tak bylo.

Jak plynula staletí vývoje civilizace, Draci se měnili spolu s ní. S každou novou generací přišly reformy a stěhování, někdy dokonce úplný rozpad organizace a její nové složení, jak na místo hlavy draka nastoupil nový velitel.

I v této zdánlivé entropii se však dá najít něco stálého. Tím jsou Tiší mniši, jejichž hlavním úkolem je chránit svého představeného, vykonávat jeho vůli a v případě jeho skonu nalézt nového a spolu s tím i zajistit pokračování řádu.

Filozofie

Jak se svět mění a vyvíjí, je zapotřebí, aby někdo stál v pozadí a zajišťoval jeho správný směr. Bez hlavy drak nepřežije, je tedy zapotřebí řád obnovit jednak podle směru, kterým se má svět ubírat, jednak podle světa, ve kterém se Draci nachází.

Teorie efektu motýlích křídel říká, že i sebenepatrnější čin může vést k obrovským změnám, jež mohou ovlivnit chod celého světa. Chaos je dračím nástrojem a entropie jejich přítelem, neboť jsou schopni nahlédnout pod vrstvu toho, co se zdá být pouhou náhodou, a spatřit vzorec, podle něhož se věci dějí.

Draci se málokdy spoléhají na přímé vydávání rozkazů, místo toho nechávají své členy, aby následovali vůdčí principy Draka a instinktivně se sami rozhodli, jakým způsobem dosáhnout svého cíle.

O členech frakce

Málokomu se podaří předvídat, jakým směrem se některý člen tohoto uskupení vydá. Drak ví, že ve světě existuje příčina a následek - každý čin, ať už jde o šíření informací, zmizení osob či exploze plynu, vše může změnit kurz, kterým se svět ubírá. Každý čin je jako akupunktura pro paralyzovanou planetu.

Drakům je dán do rukou veškerý potenciál celého vesmíru. Ti poté využívají všechna jeho bojová, mentální a mystická umění, aby nastolili harmonii.

Draci přežívají již po tisíciletí tím, že obrací své nepřátele proti sobě. Už od časů prvních říší, přes agresi mongolských hord až po politické změny novověku zde stáli Draci. Našeptání do správného ucha, strategické odstranění člověka a pečlivě vytvořená a zbořená spojenectví je vše, co nakonec donutí svět uklonit se nesmrtelnému a trpělivému Draku.

Tato společnost si za svou charakteristickou barvu zvolila zelenou. Dračí maska je pak jejím symbolem.

Od tebe, jako od Draka, je očekáván spirituální a filozofický přístup k tajným uměním. Naučíš se, jak naslouchat, jak učit další, kteří přijdou po tobě, a je od tebe očekáváno, že budeš s rovnováhou ve vesmíru zacházet s respektem, že budeš pokorný, až budeš stát tváří v tvář osudu. Cesta síly ti není vlastní, leč síla je často potřebná k tomu, aby cestu vyklidila.

Nejsi viděn, ale jsi přesvědčivý, nejsi slyšen, ale jsi vševědoucí, a až se ostatní tajná společenství navzájem zničí, budeš to ty, kdo obnoví svět na troskách jejich pýchy.

Draci jsou občas podceňováni, ale ti, kteří tak učinili, nyní žijí v lítosti z tohoto činu, nebo zemřeli, než měli k lítosti vůbec příležitost.


Úvod

Frakce

Tvorba postavy

FAQ