Frakce

Frakce

LARP Utajený svět >> Frakce

Kdo doopravdy vládne světu? Víme, co se děje, díky masovým médiím, nebo nám tisk, televize a internet poskytují k nepoznání pokroucený obraz událostí? Co je ve skutečnosti spouštěčem válečných konfliktů? Existují tajná sdružení, která zákulisně ovlivňují dění a skrývají nadpřirozené jevy před zraky obyčených lidí?

Odpověď na poslední otázku zní “ano”.

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je určení příslušnosti postavy k jedné z frakcí. Hráči se mohou stát součástí jedné z těchto tajných společností: Draci, Ilumináti nebo Templáři.

Pro všechny hráčské postavy platí, že pro svou frakci jsou zajímavé zejména tím, že mají potenciál ovládat magii (bez ohledu na to, jaké schopnosti si nakonec vyberete). Samozřejmě si vás vaše vybraná frakce mohla všimnout i z dalšího důvodu - zajímavě jste nevědomky zkřížili cestu jejímu významnému členovi, jakožto konspirační teoretici jste se dostali příliš blízko, dlouho jste spolehlivě pomáhali jejímu spojenci… Možností je celá řada.

Hlavní důvod, proč vám u dveří jednou zazvoní verbíř z té které frakce, je ovšem právě ten, že jste magicky nadaní.


Úvod

Frakce

Tvorba postavy

FAQ