Děti Inkvizice - Durga Syn

Durga Syn, Ravnoská starší a nezávislá

Dan Greenberg, přeložil Taurus

Durga Syn

Drobný květ šípku se právě tak temně rdívá
jako nach na růžích, z nichž cítíš vůni stoupat.

William Shakespeare, Sonet LIV

 

Po staletí se ruští sedláci báli carů, Kozáků, cikánských prokletí a temných stvůr plížících se po setmění skrze ztichlé lesy. Nejvíc se však báli Baby Jagy. Čarodějnice. Pojídačky masa.

Baba Jaga, nemrtvý Nosferatu, rozšířila svůj rozkladný vliv po celé zemi, a i ti největší hrdinové se při zmínce o ní třásli. Stín její existence padal na Rodinu ještě dlouho poté, co upadla do torporu. Svou zlou a zkaženou vůli prosazovala pomocí lidských otroků, zotročených čarovných bytostí a svých vlastních, mocí krve spoutaných potomků. Jen tajemná upírská kněžka Durga Syn se jí dokázala postavit, a přežít.

Její život

Prastaré náboženství bohyně Matky požívalo po staletí veliké oblíbenosti a získalo množství přívrženců mezi lidem předkřesťanského Ruska. Sedláci pilně obdělávali svou prastarou zemi, uctívali své bohy a stejnou měrou i bohyně plodnosti.

Mladá kněžka Durga Syn žila vzrušující život zasvěcené do tajemství bohyně Matky. Krásná a inteligentní zasvěcená se s nadšením ponořila do divokých extází pohanských rituálů a věnovala svůj život odvážnému zkoumání říší vnějších i říší svého nitra.

V těch magických dnech obcovaly moudré ženy a prohnaní muži s nesmrtelnými čarovnými bytostmi stejně často, jako se spojovali se svými smrtelnými protějšky. Durga Syn se těšila ze společnosti množství faerií, Lupínů, upírů a duchů dávno našemu světu neznámých. Čistota její sexuality a nevinnost její spirituality Durze získaly uznání a přátelství mnoha bytostí, které ji vnímaly jako důvěryhodného prostředníka a smírce v mnoha debatách.

Mladá kněžka však bohužel upoutala pozornost i Baby Jagy, prastaré Nosferatu čtvrté generace, která zdegenerovala ke krutosti a šílenství. Většinou se chovala jako nestálý provokatér, terorizovala Ruskou zem mocnými kouzly a daleko pronikajícími prokletími. Její manipulace štvaly jednu stranu proti druhé, vzbouzela nedůvěru a válku tam, kde předtím panovala harmonie a shoda.

Ale mnoho z jejích přílivových vln války se vypařilo v mlhu poté, co je prosvítila Durga Syn čistým světlem svého rozumu a soucitu. Poté, co Durga Syn pomohla vyřešit nebezpečnou neshodu mezi klanem Ravnosů a Lupíny Novgorodského lesa, jí Baba Jaga prohlásila za nepříjemnou překážku svých zábav, a přísahala, že ji zastaví.

Čarodějnice, která sama byla následovnicí bohyně Matky, než ji Přijal nosferatský Antediluvián, nabídla Durze Syn, jakožto své nejbližší dceři, moc, nesmrtelnost a velikou moudrost. Vše, co na oplátku požadovala, byla věčná poslušnost.

Durga čarodějnici poděkovala za její nabídku, ale odmítla její dar. Vysvětlila jí, že chce raději prožít celý cyklus života a smrti přirozeně, a o své vlastní vůli. Baba Jaga zaskučela, že ještě nebyl nikdo, kdo by odmítl její nabídku a přežil, aby se tím mohl pochlubit. Poté seslala na Durgu Syn i její mateřskou zem převeliké prokletí.

"Jestli tolik toužíš prožít, jak jsou tvé pružné kosti stále křehčí, a tvá jemná kůže vrásčí a pokrývají ji skvrny, tak ať se tak stane!" zaječela Baba Jaga. Seslala na mladou kněžku mocné kouzlo hluboké iluze. A Durga náhle nevypadala jako mladá a nevinná dívka, vypadala jako vychrtlá a hnusná stařena. Poté se Baba Jaga pustila do své nejkrutější hry. Proklela Matičku Rus prokletím mnohasetleté války a prastaré náboženství Durgy Syn mělo být štváno a odsouzeno k zániku.

Její smrt

Krátce po prokletí Baby Jagy zavítali do země křesťanští misionáři a přinesli s sebou válku a morovou ránu. Zavrhli meditace Durgy Syn a bili ty, kteří odmítli převzít jejich náboženství. Zničili starou víru a na její místo postavili svou. Durga a její přívrženci padli v tomto boji, který přišel v čas, kdy se i samotná magie začala ze světa vytrácet.

Před umírající Durgou se zjevila Baba Jaga, hotova přijmout kněžku svým upírským Objetím. Avšak ruští potomkové Ravnose, rozzlobeni hrůzami, kterými Baba Jaga ze svého rozmaru nakazila jejich zem, stvořili převelikou iluzi, v níž křesťanští vojáci zaútočili na hnusnou babiznu. Zatímco Baba Jaga bojovala s přeludy, Ravnosovi potomkové zvedli umírající kněžku, odchvátali s ní do bezpečí, a věnovali jí dar neživota.

Ač rozsmutněna svým nežitím, rozhodla se Durga Syn využít svých nově získaných sil k odporu proti mocné nesnášenlivosti, která tak sužovala její Rodinu. Započala boj se zlými záměry Baby Jagy a započala bránit násilnému nucení víry jejímu lidu.

Přes tiché snášení jak prokletí Baby Jagy tak náhlé touhy po krvi, se i poslední kousek její bytosti bránil dvojímu znásilnění jejího lidského ducha. Její existence byla nepřirozeně prodloužena, a tak musela Durga Syn sledovat, jak staletí mýtí magii z tohoto světa a její nejmilejší nesmrtelní spojenci přestávají kráčet po povrchu Země.

Její neživot

Ale ani nesmrtelné zlo nemůže přetrvat navždy. Čarodějnice Jaga, zraněna stejnou mocí, která sála magii ze Země, ztratila mnohé ze svých sil a nakonec jí nezbylo než schovat se v podzemí, ležíc v nehybnosti. Klan Nosferatů dále obhlížel jí započaté plány, ač mnoho z nich se řídilo vlastním úsudkem.

Jakmile Baba Jaga zmizela, vynašla Durga Syn důvtipné způsoby, kterými překážela Nosferatským zákeřným záměrům. Vrhla se na studia magie a úspěšně se zbavila části kouzelného prokletí, které ji udržovalo ošklivou, slabou a sešlou. (Avšak dodnes se jí nepodařilo plně se jej zbavit; její protikouzla působí jen krátce, a během těch časů její moc teprve získávala na síle.)

Předala nejdůležitější zprávy těm Rodným i smrtelným, u nichž byla přesvědčena, že mohou pomoci s nápravou těch mnoha křivd na světě Babou Jagou i jí podobnými způsobených. Pomáhala smrtelným vládcům vzdorovat machinacím upírů i jiných zkažených nadpřirozených stvoření. Princ Vlad Drákula Valašský dbal jejích rad a stal se jedním z nemnoha nezávislých upírů. Později mu pomáhala v hledání Golkondy a magicky jej podpořila při snaze udržet démona Inconnu pod kontrolou.

Pomáhala upírům Kamarily ukrýt se před Inkvizitory. Řídila členy Sabatu při sjednocování anarchistické skupiny, která hrozila rozepřít se a rozlétnout se do tisíce stran. Varovala Inconnu před strašlivými následky svých střetů s démonickými silami a udržovala kontakty s Lupíny a těmi nemnoha mágy, kteří ještě na světě zůstali.

Během nekonečných válek Kamarily se Sabatem léčila obě strany, čímž obě skupiny dováděla k zuřivosti. Pomáhala Brujahům při povzbuzování ruského lidu k revoluci proti zkaženým carům a vetřelecké církvi, leč zanechala toho při spatření hrůz destrukce a genocidy, v které se cesta revolucionářů zvrhla. Bojovala mocně proti silám živoucí smrti, která rozprostřela svá křídla nad matičku Rus, nebyla však schopna ji zastavit.

Na konci dvacátého století se náhle Baba Jaga probrala ze své ztuhlosti, vrátila se zpět na povrch, a počala se dožadovat zpět svého národa. Babizna rozbila komunistickou vládu a nyní se pokouší přetvořit církev. Síly racionálních věd oslabují její magii, ale jakmile moc náboženské víry vzroste, začnou se lidé vracet k čarodějnictví a Jaga bude sílit. Durga Syn žije v obavě, že návrat Baby Jagy je předzvěstí Gehenny, a že babizna připravuje půdu pro návrat nosferatského Antediluviána. Ví, že se brzy bude muset Babě Jaze postavit, a tak okolo sebe shromažďuje hrůzu nahánějící společenství upírů, Lupínů i jiných mocných stvoření, aby jí v jejím úkolu pomohli. Rozhodující bitva brzy započne.

Její přirozenost

Tajemná Durga Syn smutní pro snové dny, ve kterých byla širá krajina plná magie, a byla by se za návrat magie do světa obětovala. Durga je ženou dvou světů, je trhána vedví mezi rolí pohanské kněžky a svou nečistou nadpřirozeností. Způsobila velikou pohromu širé Rusi, a přitom též léčila její rány. Ti, kdož zkřížili její cesty, ji buď milují, nebo převelice nenávidí, většina se jí však strachuje. Ona se zatím bez oddechu žene za obnovou a nápravou, stejně jako její lidé a její zem.