Děti Inkvizice - Jalan-Aajav

Jalan-Aajav, sabbatový Seraph Black Handu

Dan Greenberg, přeložil Vomajda

Jalan-Aajav

Velké kosti chrastí v Nebezpečí zóně,
chřestivý vzdech tam dole,
je tam temnoty město, já našel jsem to místo,
tam žije svět POD ZEMÍ!

Jsou naživu a bdí,
zatímco zbytek světa spí,
pod šachtami dolů se vyvíjí,
tam žije svět POD ZEMÍ!

Tom Waits, "Underground" (Podzemí)

 

Hrůza má jméno. Mezi všemi hrůzostrašnými upíry, kteří obývají podzemí zamořené Sabbatem, je jedno jméno, jehož vyslovení dokáže zmrazit neprávem nabytou krev nemrtvých. Kdykoliv Sabbat potřebuje vyhladit protivníky nebo vyděsit vzpurného spojence, tak jeho členové vyslovují jedno jméno: Jalan-Aajav.

Jalan-Aajav. Nejhrozivější, nejkrutější a nejpříšernější vrah v řadách Sabbatu. Jakožto Seraph se nezodpovídá ani těm nejvyšším sabbatovým koncilům. Radí se jedině s ostatními třemi Seraphy, spolu s kterými stojí v čele Black Handu, a často ignoruje dokonce i je.

Smrtelníci, kteří ho zahlédli a žijí, na něj vzpomínají jen v nejhorších nočních můrách. Pro Kamarillu ztělesňuje všechny nejhorší vlastnosti Sabbatu: úchylnost, nezodpovědnost a nebezpečnou nekontrolovatelnost - všechny důvody, pro které by měl být Sabbat zničen. Dokonce i jeho sabbatoví spolubojovníci v něm vidí tikající časovanou bombu bezohledně ohrožující jak Rodné, tak i smrtelníky. Ale když bojují o přežití zády ke zdi, jsou zatraceně rádi, že stojí na jejich straně.

Jeho život

Mongolští válečníci hledali na stepích střední Asie a Evropy štěstí a slávu po stovky let a zároveň rychle vyvíjeli své válečnické umění. Nomádští jezdci si vydobyli reputaci pro své rychlé a nelítostné útoky i proti těm největším cílům a svrhli vyspělejší civilizace, než byla ta jejich. Dobyli velká města, když drtili a vyhlazovali všechno, co jim stálo v cestě.

Rodina Jalan-Aajava cestovala s Mongolským vůdcem Čingischánem na některých z jeho největších tažení a chlapec se přidával k drancování od doby, kdy uměl jezdit na koni. Zuřivost a tvrdost jeho divokého života jej vytvrdila a zocelila a rada jej brzy prohlásila za velkého válečníka. Žil pro divoké, frenetické nájezdy a zabil třicet mužů ještě, než byl dost starý na rituály dospělosti.

V den, kdy se měl stát mužem, řekl svým věrným rádcům, že nikdy nečekal, že bude žít déle než jeden den. Vyprávěl jim o snu, ve kterém se toulal světem jako mrtvý válečník.

Jeho smrt

Po velkém úspěchu v Číně obrátil Čingischán svou pozornost na Blízký Východ. Při výpravě za vyrabováním ruských vesnic poslal výzvědnou skupinu vedenou Jalanem do strašidelné jeskyně. Chán věřil, že Rusové do jeskyně ukryli poklad, protože ho místní prosili aby se jí vyhnul, říkali, že v ní bydlí příšery. Jalan předpokládal, že vesničané mluví pravdu, ale arogantně odmítl dbát zoufalých varování. Zaplatil za to.

Když zvědové vstoupili do temné sluje, zaútočila na ně skupina velkých bestií. Zhasili jim louče a pozabíjeli koně. Příšery potom pronásledovaly Mongoly a jednoho po druhém je pomalu a bolestivě zabíjeli. Jalan si zachoval chladnou hlavu a navzdory slabému světlu si všiml, že ačkoliv kovové zbraně muže-bestie skoro nezraňují, tak s hrůzou prchají před šípy. Zápasil z jedním z monster a zjistil, že propíchnutí srdce šípem ho znehybnilo. Rychle svým společníkům poradil používat šípy. Ti jeho rady neuposlechli a strašlivě zahynuli.

Jalanova taktika mu pomohla dosáhnout ústí jeskyně, ale příšery ho tam přemohly a uvěznily v oblaku dusivého prachu. Když padal vyčerpáním, myslel jen na pomstu.

Jeho neživot

Jalan-Aajav se probudil do strašlivého půlnočního světa hrůzy a řek krve. Monstra, upíři z klanu Gangrel, s ním měla velké plány. Jalanovy úžasné schopnosti přežít mu vydobyly místo v jejich řadách a oni jej změnili na upíra. Svázali ho poutem krve a zakázali mu kontaktovat Mongoly nebo jiné smrtelníky. Nyní směl svými lidmi nazývat pouze upíry. Ale ačkoliv ho přijali jako jednoho z nich, jeho utrpení právě začalo. Chtěli s ním hrát hru zvanou Trýznění.

Upírův otec a jeho smečka nechali mladého Mongola řadu dní hladovět a poté ho pozdě v noci vypustili z jeskyně. Dali mu tři minuty náskok a slíbili mu, že ho roztrhají na kousky, jestli ho chytí do úsvitu. Pohybovali se okolo něj lehkým tempem, bezstarostně pronásledujíc svou oslabenou kořist a honili ho přes stepi. Nechali ho nakrmit se na malé kořisti, ale když Jalan našel velkou zvěřinu, přiblížil se k jiné skupině nomádů nebo k hranicím jejich území, tak se Gangrelové přiřítili a donutili ho k pohybu jiným směrem.

Kdyby Gangrelové chytili mladého upíra před úsvitem, vykuchali by ho a zanechali vycházejícímu slunci. Vyčerpaný lovem a oslabený ztrátou krve se musel Jalan vracet do bezpečné temnoty jeskyně pokaždé, než první smrtící paprsky dosáhly stepi. Upíři tuto hru hráli jednou do týdne a po zbytek času drželi Jalana spoutaného v jeskyni věčně blouznícího a strašlivě slabého z nedostatku krve.

Ale jednoho zvláštního krvavého Trýznění Jalan úspěšně ulovil jelena a podařilo se mu nasytit se na jeho krvi ještě, než se jeden z Gangrelů přiblížil a donutil ho pokračovat. Čerstvá krev proudila jeho žilami jako mocná řeka obnovujíc jeho fenomenální sílu a upíří energii.

S tělem plným čerstvé krve náhle zjistil, že je rychlejší a silnější než jeho mučitelé. S novou dávkou síly prorazil za hranice území Gangrelů a uprchl do hlubokých lesů. Slyšel mladší Gangrely mluvit o lesech se strachem a doufal, že se jim ztratí v hustém podrostu.

Místo toho vběhl přímo do skupiny anarchů. Anarchové ho zajali a řekli mu, že jedině smrt může vykoupit jeho zločin - vniknutí na jejich území. Jalan-Aajav, bojující s poutem krve, jim místo sebe nabídl svého vůdce. Anarchové o mnoho oslabili pouto krve tím, že ho nakrmili směsí své krve.

Nově volný válečník nastražil na nenáviděného vůdce Gangrelů past. Když se gangrelští mladší přiblížili k okraji lesa při hledání svého zatoulaného potomka, Jalan předstíral zranění. Přivábil je hlouběji do lesa, kde je přepadli anarchové a roztrhali je na kousky. Jalan a anarchové se poté vrátili do jeskyně, kde anarchský vůdce s radostí spáchal diablerii na Jalanově předchozím pánovi.

Když chtěl Jalan přísahat věrnost anarchům, jejich vůdce se rozesmál a vysvětlil mu, že krevní pouta ve skupině pracují jinak. Anarchové provedli Jalana tvrdým zatěžkávacím procesem, ale sytý Mongol se drsnému zacházení přizpůsobil, těšíc se z šance prokázat svou odolnost.

Když se zformoval Sabbat, byla Jalanova smečka mezi prvními členy. Drápal se cestou vzhůru. A tvrdě pracoval na lovení a ničení nepřátel Sabbatu. Ve dnech největší síly Inkvizice se Jalan pravidelně účastnil bitev s mocnými lovci čarodějnic, vlkodlaky, démony a upíry z Kamarilly.

Ovlivněn nekompromisní zuřivostí Mongola dal Sabbat Jalanovi za úkol vykořeňovat špióny a pročišťovat vlastní řady. Díky zkušenostem získaným Trýzněním byl schopen jasně vycítit strach oběti a stal se nejlepším lovcem Sabbatu. Jeho vliv a moc v Sabbatu rostly úměrně se zvyšujícím se počtem jím zabitých nepřátel.

Když Sabbatoví vůdci zformovali skupinu známou jako Black Hand, okamžitě mu nabídli členství v jejích řadách a on se stal jejich prvním a nejlepším atentátníkem. Brzy se stal Seraphem - jedním ze čtyř vůdců Black Handu. Stal se tak silným a nekontrolovatelným, že se ho začali ostatní vůdcové Sabbatu bát; tajně pracovali po celá staletí, aby mu zabránili stát se příliš mocným.

Jalan mohl získat ještě víc moci, než nyní má, ale jeho neinspirující vedení a slabý smysl pro strategii mu v tom, navzdory jeho schopnostem vraha, zabránily. Vůdcovské role nepasují na jeho příliš zuřivý temperament, k velké úlevě ostatních sabbatových vůdců. Shledávají užitečným mít ho nablízku, ale třesou se při pomyšlení, že by vedl anarchské legie.

Seraph opovrhuje Kamarillou celým svým srdcem a zvláštní nenávist chová vůči Gangrelům. Nazývá je vyděšenými králíky a baví se tím, že je vyhání z jejich úkrytů. Věří, že lidé jsou pouhý dobytek, který musí platit daň svým sabbatovým přemožitelům.

Ignoruje tajnůstkářské způsoby Sabbatu a čeká na den, kdy povstane, odhalí svou existenci bez strachu z odplaty a rozdrtí lidskou i upíří civilizaci. Aby tento den přiblížil, zanechává často ohavné zbytky po svých bitvách.

Pro své špinavé vyvražďování byl již často kárán, ale stále zůstává smrtelně nebezpečným; říká se, že jeho pokrevní linie zastrašují jeho nepřátele. Ačkoliv se někteří neonati při pohledu na jeho krutost roztřesou, jeho nepřátelé v Kamarille využívají jeho bezohledné vraždy, aby se k němu přiblížili a našli jeho bezpečná útočiště.

Jeho charakter

Mlčenlivý upír Jalan-Aajav mluví jen, když je to nezbytně nutné. Snadno se rozzuří a vybuchuje ve vražedném vzteku i po malé provokaci. Dokonce i jeho přátelé se před ním mají na pozoru a ujišťují se, že ventiluje svou zuřivost dostatečně často.

Baví se explozivními útoky bez varování, ničí své nepřátele a mizí, než mohou zareagovat. Ačkoliv o něm mnoho upírů přemýšlí jako o nemyslícím monstru, plánuje své útoky s velikou lstivostí - zkoumá a špehuje své nepřátele dlouho před útokem.

Shromažďuje týmy kvůli účinným útokům proti anarchským bojovníkům a ztmeluje je do perfektních bojových sil. Miluje terorizování smrtelníků i Rodných. Rvaní masa a pití krve nejsou pouze nutné pro jeho existenci, ale i další požitky z perfektní práce.