výkladový slovník - Herní pojmy

Anglicko-český výkladový Vampire slovník

Herní pojmy

English Česky význam
Ability Schopnost Schopnosti určují Nadání, Dovednosti a Znalosti postavy.
aggravated damage spalující zranění Druh zranění, které si upír není schopen vyléčit pouhým spálením krve. Spalující zranění způsobuje slunce, oheň a drápy některých nadpřirozených bytostí.
Appearance Vzhled Sociální vlastnost popisující krásu postavy.
Attribute Vlastnost Hráčská postava je popsána pomocí devíti vlastností.
Backgrounds Zázemí Charakteristiky postavy popisující vliv postavy na okolí - např. peníze, které má postava k dispozici, kontakty,...
Bloodpoint Krev Herní pojem označující zhruba půl litru krve. Upír 13. generace je schopen pojmout 10 Krví. Upíři nižších generací pojmou Krve výrazně více.
BloodPool Kapacita (Krve) Množství Krve, které je upír maximálně schopen pojmout. Kapacita závisí na generaci upíra.
Botch boč, zbočovat Situace, kdy byla na kostkách hozena alespoň jedna 1 a žádný úspěch. Zbotchovaný hod znamená nejen to, že se akce nepovedla, ale naopak došlo k fatálnímu neúspěchu.
Charisma Charisma Sociální vlastnost popisující schopnost postavy přesvědčit ostatní lidi a upíry.
chronicle kronika Více na sebe navazujících příběhů odehrávajících se ve stejném prostředí.
Concept Koncept Krátká charakteristika postavy. Jedno- až dvouslovná odpověď, kterou postava dá na otázku "co jsi zač".
Conscience Svědomí Charakteristika postavy - jedna z Ctností.
Conviction Přesvědčení Charakteristika postavy - jedna z Ctností.
Courage Odvaha Charakteristika postavy - jedna z Ctností.
Demeanor Chování Jedno- až dvouslovný popis chování postavy.
Derangement Vyšinutí Psychická porucha, kterou upíři získávají v důsledku ovládnutí Bestií.
Dexterity Obratnost Fyzická vlastnost popisující mrštnost a obratnost postavy.
Dice Pool počet kostek Celkový počet kostek použitý k rozhodnutí o výsledku prováděné akce.
difficulty obtížnost Herní pojem vyjadřující obtížnost prováděné činnosti.
Flaw Nevýhoda Negativní odchylka postavy od běžných jedinců svého druhu. Zvláštní, někdy jedinečná vlastnost upíra, která mu není ku prospěchu, ale spíš na škodu.
Freebie Points Volné body Body, pomocí kterých se dotváří postava.
Health Zdraví Herní pojem označující zranění upírova těla.
Health Level Úroveň zranění Upír má celkem sedm úrovní zranění. Pokud upír utrpí poškození, postupně získává jednotlivé úrovně zranění. Utrpěná zranění upíři léčí pomocí Krve.
Instinct Instinkt Charakteristika postavy - jedna z Ctností.
Intelligence Inteligence Mentální vlastnost popisující inteligenční dispozice postavy.
Knowledges Znalosti Označuje skupinu deseti Schopností, které postava získá vzděláním, např. Počítače, nebo Okultismus.
Manipulation Ovládání Sociální vlastnost popisující schopnost postavy přinutit ostatní lidi a upíry udělat, co si přeje.
Mental Attributes Mentální vlastnosti Souhrnné označení pro tři mentální Vlastnosti postavy: Vnímavost, Inteligenci a Důvtip.
Merit Výhoda Pozitivní odchylka postavy od běžných jedinců svého druhu. Zvláštní, někdy jedinečná vlastnost upíra, která mu je ku prospěchu.
Nature Povaha Jedno- až dvouslovný popis povahy postavy, jejího přístupu k neživotu.
Perception Vnímavost Mentální vlastnost popisující schopnost postavy rychle zareagovat.
Physical Attributes Fyzické vlastnosti Souhrnné označení pro tři fyzické Vlastnosti postavy: Sílu, Obratnost a Odolnost
scene scéna Značení pro samostatnou část příběhu. Odpovídá zhruba jednomu obrazu v divadle.
Self-Control Sebeovládání Charakteristika postavy - jedna z Ctností.
Skills Dovednosti Označuje skupinu deseti Schopností popisujících mechanickou zručnost postavy, např. Řízení, nebo Střelba.
Social Attributes Sociální vlastnosti Souhrnné označení pro tři sociální Vlastnosti postavy: Charisma, Ovládání a Vzhled.
Stamina Odolnost Fyzická vlastnost popisující odolnost těla postavy vůči zraněním fyzické povahy.
story příběh Herní pojem označující jeden sehraný příběh trvající obvykle jeden nebo několik večerů.
Storyteller Vypravěč, Storyteller Vedoucí hry. Pán jeskyně. Prostě ten, co vám vodkrágluje postavu kdykoliv si zamane.
Strength Síla Fyzická vlastnost popisující fyzickou sílu postavy.
Talents Nadání Označuje skupinu deseti Schopností, které má každá postava vrozené, např. Empatii, nebo Zastrašování.
turn kolo Krátké časové období, zhruba 1 až 5 sekund. Používá se při soubojích.
Virtues Ctnosti Schopnost (resp. neschopnost) upíra ovládat v různých situacích svoji Bestii.
Willpower Síla vůle Herní pojem označující schopnost upíra stát si za svým názorem.
Wits Důvtip Mentální vlastnost popisující schopnost postavy řešit záhady a problémy.

Pravidla gramatiky

 • Kdy používat velká a kdy malá písmena? V případě herních pojmů je situace jiná, než u "běžných pojmů", které jsou používány upíry. Pokud by byly herní pojmy psány v češtině s malým písmenem, docházelo by k častým zmatením pojmů - zejména u Vlastností a ostatních pojmů používaných při popisu postavy. Proto pro psaní herních pojmů platí jiná pravidla, než pro "běžné pojmy z upířího života"
  • pokud není dále řečeno jinak, všechny herní pojmy jsou psány s velkým počátečním písmenem
  • pojmy, které jsou už v angličtině psány s malým počátečním písmenem, jsou psány malým písmenem i v češtině. Zde žádné zmatení nehrozí - "spalující zranění" a všechna označení časového úseku, např. "kolo"
  • pojem počet kostek (Dice Pool) je v češtině psán malým písmenem, protože v češtině, na rozdíl od angličtiny, se nejedná pro speciální herní pojem
 • Proč je XXX přeloženo jako YYY?
  • Proč je "Blood Point" přeložen jako "Krev"? Alternativní pojem, který se nabízí je samozřejmě "Bod Krve". Zde je překlad dán historicky z hraní karetní hry Vampire: the Eternal Struggle, kde se mezi hráči zažil pojem "Krev" pro označení tokenu označující právě jeden "Blood Point". Toto se přeneslo i do RPG a termín se zažil natolik, že není reálné jej měnit. Češtinářům, kterým je proti srsti používat množné číslo "Krve" se tímto omlouvám.
  • Proč je "botch" přeložen jako "boč"? V češtině neexistuje hezký jednoslovný pojem, který by vyjadřoval, že výsledek je zcela nepovedený a přitom aby se nejednalo o vulgarismus. Hráči Vampire, ale i dalších her, proto používají původní anglický pojem [boč], od kterého pak odvozují sloveso [zbočovat]. Proto se mi jeví nejpřirozenější přijmout slovo ve tvaru, v jakém je vyslovováno, jako se tomu stalo u celé řady jiných slov.
  • Proč je "Health level" přeložen jako "Úroveň zranění"? Přesný překlad by zněl spíš "Úroveň zdraví". Tento pojem ovšem zní v češtině nezvykle. Podobně "Životy", což je pojem z jiných RPG her, nelze používat pro nemrtvé. Nakonec zvítězil pojem "Úroveň zranění". Jeho použití ovšem vyžaduje i změnu pojmů - v anglickém originále při zranění ztrácí postava "Health Levely", zatímco v češtině postava získává "Úrovně zranění".

 (c) Harald


Verze 1.0 z 31.1.2001
Na vzniku slovníku se významně podíleli Taurus, Fin, Marvin, Amberan, Cába, Eolis, Majkl, Nelde, Richard a Scoth, kteří překlad připomínkovali a jsou autory části českých překladů a výkladů.