Obeah

Obeah

Obeah je poměrně nový název pro hlavní Disciplínu klanu Salubri. Ještě koncem středověku se nazývala léčitelským Valerenem. Tou dobou však existovalo již jenom několik málo příslušníků válečnické linie uvnitř klanu, která válečnický Valeren ovládala. Léčitelé, kterých díky snaze Tremerů o jejich vyhubení také valem ubývalo, pak začali používat pro své léčící schopnosti název Obeah. A původní název tak zůstal pouze pro válečnickou variantu této Disciplíny.

Tuto Disciplínu ovládá jen málokdo mimo klan Salubri, i když i tací existují. Jako klanovou ji mají jen členové léčitelské větve klanu (kteří se označují za klan jako takový, neboť válečníci se přidali k Sabbatu a označují se zaantitribu). Kromě nich je to ještě léčitelská část linie Wu Zao, odnoži klanu, která přežila na Dálném východě.
Někteří z válečníků se učí i léčitelskou větev Disciplíny. Může se jí učit jako další klanovou Disciplínu, ale musí platit XP znovu od začátku a to i v případě, že je některá úroveň Disciplín svým projevem stejná.

Každému, kdo se naučí Obeah do druhé úrovně, se vyvine uprostřed čela třetí oko, bez ohledu na to, zda se jedná o Salubriho, či příslušníka jiného klanu.Pokud je oko zavřeno, není možné jej téměř vůbec rozpoznat, jeví se jenom jako silnější vráska nebo lehká jizvička na čele. Když upír použije druhou nebo vyšší úroveň Obeahu, oko na čele se mu otevře.


* Sense Vitality (Poznej Vitalitu)
Pouhým dotekem pozná Salubri tok životní energie, která prodí bytostí. Pozná, nakolik je ve skutečnosti zraněn, zda je pod vlivem drogy nebo jedu, ale také o jaký typ bytosti se jedná.
Pro určení, kolik informací se Salubri dozvěděl se hodí Perception + Empathy s obtížností 7. Počet úspěchů určuje co všechno se o svém objektu dozví:
1 - pozná, zda se jedná o upíra, ghoula, vlkodlaka, normálního smrtelníka, nebo zcela jinou bytost.
2 - zjistí navíc přesně, jak je objekt zraněn, zda se jedná o normální, či spalující zranění
3 - zjistí navíc přesně, kolik Krve v sobě objekt má (upír i smrtelník)
4 - zjistí navíc všechny nemoci, které se projevují v krvi - AIDS, hemofílie.
Salubri zároveň jakýmsi "šestým smyslem" bude přibližně vědět, jak se objekt do svého stavu dostal (odkud se nakazil, kdo mu způsobil zranění, z koho pil upír krev,...). Tuto schopnost může Salubri použít i na sebe.


** Anestetic Touch (Anestetický dotek)
Touto schopností lze použít jenom na oběť, která s použitím souhlasí. Dotykem pak Salubri může utišit bolest pocházející ze zranění nebo nemoci, smrtelníky tak může i uspat. Tuto schopnost nemůže použít na sebe.
Salubri musí spálit jednu Krev a uspět v hodu WP proti 6. Za každý úspěch může oběť ignorovat všechny postihy za zranění. Znovu použít tuto schopnost na tu samou oběť je možné až po skončení efektu předchozího použití. Pokud si oběť z nějakého důvodu nepřeje, aby na ní byl tento efekt použit, musí Salubri vyhrát v kontestovaném hodu WP proti 8.
Pokud chce Salubri uspat smrtelníka, použije se stejný systém, smrtelník pak spí 5-10 hodin a po probuzení se mu obnoví jeden WP. Po dobu spánku je chráněn proti zlým snům i proti projevům všech svých vyšinutí (derangements).


*** Corpore Sano
Salubri může vyléčit zranění někoho jiného (na sebe to použít nemůže). Musí se rány dotknout a nechat proudit skrz své prsty léčící energii. Touto cestou lze léčit normální i spalující zranění, upírům i živým bytostem. Každá úroveň zranění vyžaduje dotyk po dobu jednoho kola a Salubri přitom musí spálit jednu Krev na normální zranění a dvě Krve na zranění spalující.


**** Mens Sana 
Touto schopností Salubri může odstranit, nebo alespoň na určitou dobu utlumit vyšinutí (derangementy) jiné postavy. Odtsranění či utlumení může mít téměř libovolnou podobu od psychiatrické seance po exorcistický rituál. 
Salubri musí spálit dvě Krve a uspět v hodu Intelligence + Empathy s obtížností 8. Za každý úspěch Salubri odstraní svému objektu jedno vyšinutí. Tímto způsobem nelze odstranit základní vyšinutí Malkaviánů, lze je však na krátkou dobu (jedna scéna) utlumit. Pokud je hozen boč, Salubri sám na jednu scénu získá vyšinutí, které se snažil vyléčit. Léčení trvá minimálně 10 minut. Salubri tuto schopnost nemůže použít na sebe sama.


***** Unburdening the Bestial Soul (Svěření bestiální duše)
Pokud se tvrdí o Salubri, že dokáží spáchat diablerii pouhým poledem, pak za to může tato schopnost. Salubri může do svého oka přijmout duši jiného upíra a nechat na ni působit v plné síle své léčící schopnosti. Oběť musí s léčením souhlasit a pro přenos duše musí mezi oběma být oční kontakt. Pokud je tělo zničeno v době, kdy je upír uvnitř Salubriho, duše se okamžitě rozpadá. A Salubriové vědí, že duše je zcela zničena.
Tuto schopnost lze použít pouze na upíry, kteří mají v Lidskosti, nebo Cestě spasení má aspoň 2 tečky. Salubri hodí Stamina + Empathy proti obtížnosti (12 - Lidskost/Cesta oběti). Botch znamená, že Salubri dočasně získá některé z vyšinutí své oběti. 
Salubri může spálit permanentní WP a zvýšit tak Lidskost nebo Cestu své oběti. Maximální počet teček, které lze takto předat je roven Empathy Salubriho. Také nelze zvýšit úrověň výše, než je součet odpovídajících ctností - např. u postavy se Self-Control 3 a Conscience 3 nelze zvednout Lidskost více než na 6.
Tuto schopnost lze výjimečně použít i na nesouhlasející oběť. V tom případě musí nejdřív Salubri zvítězit v kontestovaném hodu, v němž oba dva házejí WP proti soupeřovu Wits + Empathy.
Schopnost lze použít pouze jednou za noc.


(Zdroj: Vampire Storytelles Companion)