Medailonky

Zpět

Zde jsou vypsáni ctnostní a krásní občané slavné Atlanits:

 

Jméno hráče: Galatan
Jméno postavy: Glaukon Ariston
Rasa: Člověk
Sousedství: Areopag
Medailonek: Učitel ctnostného a spravedlivého Maria. Říká se, Marius právě díky vědění získaného v mládí od Glaukona dokázal vytvořit demokraticii v Atlantis. Glaukon je na Sněmu častým Předsedajícím vyslaným Areopagem a neúnavným ochráncem demokracie a svobody v Altantis. O Glaukonovi se ovšem také říká, že byl dříve Kronikářem, ale byl z jejich řad vyloučen. Proč? To už je předmětem mnohých debat v obecních lázních.

Jméno hráče: Marek Mahdal
Jméno postavy: Nikias
Rasa: Člověk
Sousedství: Secundum
Medailonek: Mládenec, co zdědil značné bohatství. Nyní je však nucen žít na ulici, jelikož o vše přišel v ničivém požáru, který byl pravděpodobně zapálen závistivými žháři.

Jméno hráče: Tomáš Brousil
Jméno postavy: Maximus
Rasa: Člověk
Sousedství: Kvartum
Medailonek: Max je mladík co si většinu věcí v životě musel obstarat sám. Fakt, že nemá otce ani matku, z něj udělal velmi silnou osobnost, ale na druhou stranu s ním není úplně lehké vycházet. Většinou ho šlo vidět v jednom stánku na tržnici, ale už je to nějaká doba, co odtamtud zmizel.

Jméno hráče: Kristýna Franclová
Jméno postavy: Chloe Atsha
Rasa: Půlork
Sousedství: Kvartum
Medailonek: Upřímná holka, co se často ztrácí, ať už doslova, nebo v myšlenkách. Neustále se všem snaží pomáhat a různými pitomostmi jim zlepšovat náladu.

Jméno hráče: Michal “Elltar” Hlavatý
Jméno postavy: Diarmuid (čti Dírmejd)
Rasa: Elf
Sousedství: Secundum
Medailonek: Pochází ze Secunda a hlásí se k rodu Kalia. Patří mezi filosofy a snaží se objasnit tajemství ctností.

 

Jméno hráče: Aleš “Melvik” Vakerman
Jméno postavy: Teros Restorant
Rasa: Člověk
Sousedství: Secundum
Medailonek: Pochází ze Secunda. Nedává své emoce skoro vůbec najevo. Je politicky zaměřený, ale dovede velice rychle sáhnout po meči.

Jméno hráče: Alžběta “Cyan” Krejčí
Jméno postavy: Rhea
Rasa: Člověk
Sousedství: Kvartum
Medailonek: Je ze sousedství Kartum. Je léčitelka a členka Diarmuidova filosofického kroužku. Všude chodí se svou sestrou-dvojčetem, Theou (Avya).

Jméno hráče: Jana “Avya” Doležalová
Jméno postavy: Thea
Rasa: Člověk
Sousedství: Kvartum
Medailonek: Pochází z Kvarta. Téměř vždy je možné ji najít poblíž jejího dvojčete-sestry Rhey (Cyan). Věnuje se léčení. 

Hráč: "Kompas"
Jméno: Lucius Axius
Rasa: Člověk
Sousedství: Primum
Medailonek: Mladík z bohaté obchodnické rodiny Axiů. Zajímá se o přírodní vědy a dělá různé nepřirozené věci jako je balzamování zemřelých. 

 

Jméno hráče: Marek “Demonic” Ducháč
Jméno postavy: Dion
Rasa: Půl-ork
Sousedství: Tercium
Medailonek: Pochází z Tercia - a ačkoli je půl-ork, je syn dvou lidských rodičů. Prakticky založený; při obraně těch, na kterých mu záleží, neváhá sáhnout po sekeře. Počkat... vážně sekera? Ne meč? Huh... 

Jméno hráče: Anna Marie Kyšová
Jméno postavy: Hypatia
Rasa: Elf
Sousedství: Primum
Medailonek: Vyrůstala sama se svým otcem, který byl uznávaným soudcem. Před rokem však umřel a ona zůstala sama. Dlouho se rozhodovala mezi studiem práv a astronomie, ale nakonec se rozhodla právě pro astronomii a matematiku. Přesto je pro ni hledání spravedlnosti důležitým tématem.

Jméno hráče: Vlajkonoš
Jméno postavy: Miluus
Rasa: Člověk
Sousedství: Kvartum
Medailonek:
Co se ví: Upřímný posluchač, sám však mluví zřídka a s obtížemi. Má rád společnost, ale vyhýbá se davům. Nesnáší přehnané projevy emocí, ale věří že mají své místo a čas.
Co se říká: Pod závojem skrývá ohyzdnou tvář. Chybí mu část tváře od posledních bojů. Byl proměněn v monstrum za to, že se rouhal Strážcům

Jméno hráče: Firelort
Jméno postavy: Láios
Rasa: Elf
Sousedství: Primum
Medailonek:
Co se ví: Elf, který většinu času tráví buď čtením nějakých knih nebo se sám snaží zjišťovat nové informace. I když by si mohl dovolit zářivé barvy nosí hnědou róbu a často je viděn, když si povídá s otroky a svobodnými. Co se týče nezávazných hovorů moc často sám nezačíná. Nedávno byl přijat mezi aspiranty.
Co se říká: Raději tráví čas s jinými vrstvami nežli občany. Má radši znalosti než ostatní lidi, elfy, orky.

Jméno hráče: Světlo
Jméno postavy: Salvia Pandora Belena
Rasa: Člověk
Sousedství: Secundum
Medailonek:
Co se ví a říká:
* Pochází z bohaté rodiny, ale většinu svého současného majetku získala vlastním přičiněním.
* I ve svých 26 letech ještě stále není vdaná.
* Říká se, že je to nejspíš proto, že mívá až nepříjemně často pravdu.
* Má velmi ekonomické smýšlení a dokáže si jít za svým.
* Říká se, že mluví jen tehdy, když má skutečně co říct.
* Ke svým loajálním otrokům a poddaným se chová až téměř ochranitelsky, pokud ale někdo poruší zákony nebo dané dohody, umí být i dost krutá.
* Nedávno byla přijata mezi aspiranty.

Jméno hráče: Alea
Jméno postavy: Tycheri (zkráceně Týchi)
Rasa: půlelfka (matka člověk, otec elf)
Sousedství: Tercium
Medailonek: Nepříliš výrazná léčitelka, před pár dny proběhl pohřeb její matky Dorothey, občanky z Tercia.

Jméno hráče: Jéňa
Jméno postavy: Glacio Lianst
Rasa: člověk
Sousedství: Primum
Medailonek: Mladý (27) lékař z Prima, co se před dvěma lety vydal na cesty po Elysejských pláních a nyní se vrací obohacen o zkušenosti. Říká se, že neodešel dobrovolně.

Jméno hráče: Kryštof Ziki Jedlička
Jméno postavy: Goro Stem
Rasa: 1/4 ork
Sousedství: Tercium
Medailonek: Zkušený kovář, který občas pomáhá chránit karavany.


---- Dům Claudiů - obecné info ---- 
Celkově se o nich ví, že pomáhali Tyranovi a stáli na jeho straně, nicméně nakonec obrátili a postavili se na stranu Maria. Ale zlí jazykové tvrdí, že příliš pozdě… a dobrých se moc nenajde.
Také jsou známí velmi dobrým vínem, které jim vynáší jejich vinice. To je rozhodně pozitivum na jejich jinak chatrné pověsti.
Typickou rodovou barvou je modrá 

Jméno hráče: Ficho
Postava: Tiberius Claudius
Rasa: Člověk
Sousedství: Tercium
Medailonek: Manžel Livie a otec Iliadné. V minulosti se zúčastnil bojů jak proti barbarům, tak proti tyranovi. Je známý pro své kontroverzní politické smýšlení a pro svoji bronzovou protézu kterou má od doby co přišel o ruku při bojích v Tyranově paláci.

Jméno hráče: Klárka
Postava: Livia Claudia
Sousedství: Tercium
Rasa: Člověk
Medailonek: Sestra Kléantha a Céliméne, manželka Tiberia, matka Illiadné. Vede domácnost Claudiů, často cestuje. Je hrdá na svůj patricijský původ, rozladění nad tím, že má občanství jen v Terciu, se ani příliš nesnaží skrývat. Občas trpí podivnými změnami nálad. 

Jméno hráče: Jára
Jméno postavy: Kleanthes z domu Claudiova
Rasa: Člověk
Sousedství: Sekundum
Medailonek: Hrdina válek s barbary. Po válkách sloužil jako kapitán Tyranovy osobní stráže, ovšem poté, co si Oren nasadil Periphovu korunu, se na protest vzdal svého postavení. Podílel se na převratu. Krátce po pádu Tyrana Atlantis opustil. V posledních dobách kolují obcí zvěsti o jeho návratu. Na svůj věk vypadá snad až příliš mladě…

Jméno hráče: Arlette
Jméno postavy: Céliméne z domu Claudiova
Sousedství: Sekundum
Rasa: Člověk
Medailonek: Mladá nespoutaná žena, kterou těší bohatá společnost, zábava a tanec. Je nevlastní sestrou Kleanta a Livie. Říká se, že při vzpouře přišla o snoubence z Tyranova domu. Jizvy si však z tohoto boje neodnesla, jaké štěstí! 

Jméno hráče: Eliška
Jméno postavy: Zara
Rasa: Člověk
Sousedství: Tercium
Medailonek: Celý život se pohybuje v přítomnosti Claudiů, k mnoha z nich má velmi blízko, příbuzná s nimi však není. Vychovatelka mnohých a učená žena. Od útoku na Tyranův dům má na tváři nepěknou popáleninu, kterou světu ukazuje jen nerada.

Jméno hráče: Žofka
Jméno postavy: Korrina
Rasa: Člověk
Sousedství: Sekundum
Medailonek: Čarodějnice a vědma Claudiů. Dříve si vydělávala drobnými kouzly a věštbami na ulici. Byla známá pro svou velkou magickou moc. Po bojích v Tyranově domě je ovšem celá zmatená a věští, i když nechce. 

Jméno hráče: Jasmína
Jméno postavy: Deidré
Rasa: Elf
Sousedství: Tercium
Medailonek: Při vzpouře podniknuté domem Claudiů byla nalezena v Tyranově domě, sama, s maskou a vějířem. Když se pokusili jí sundat masku zjistili, že se pod ním schovává velmi nehezky popálený obličej. Když se jí ptali proč byla u Tyrana a kdo je, nedokázala odpovědět, nic si nepamatovala. I tak se za ni přimluvil Kleanthés, avšak poté co odešel se o ni hlavně starala Zara.

Jméno hráče: Coral
Jméno postavy: Illiadné Claudia
Rasa: Člověk
Sousedství: Tercium
Medailonek: Dcera Livie a Tiberia, velmi mladá. Je veřejně známo, že se má vdávat a snad nejen kvůli majetku, ale i z lásky. Ať je kdekoliv, nikdy nesundává z krku svůj šátek. Většinou mluví tiše, ačkoliv prý má velký pěvecký talent.

---- Tady končí postavy “Domu Claudiova”---- 


Jméno hráče: Laura Clowez
Jméno postavy: Megali Triti
Rasa: Ork
Sousedství: Tercium
Medailonek: Holka, kterou celý život vychovával její otec, její matka prý utekla. Říká se, že dokonce s nějakým barbarem. Teď o svého starého otce pečuje, během toho navíc pracuje v kamenolomu, aby měli na chleba. 

Jméno hráče: Koberec
Jméno postavy: Althea
Rasa: Člověk
Sousedství: Kvartum
Medailonek: Naivní a ukecaná dívka, která o vážnosti situace vždy věděla míň než o zákonech logiky. Přesto, že se narodila v Atlantis, většinu života prožila mimo ní.

Jméno hráče: Jan Sladkovský
Jméno postavy: Erumoico
Rasa: Elf
Sousedství: Sekundum
Medailonek: Erumoico, elf ze šlechtické rodiny, který propadl umění a literatuře. Umí číst a psát a v pátracím týmu je spíše moudrá hlava než hrubá síla bez strachu. Týmová práce je podle něj základ k úspěchu. Je lehce tvrdohlavý, ale když dojde na lámání chleba, tak jde tato vlastnost stranou. Má už hodně zkušeností z minulosti a málo věcí ho překvapí a tudíž se na věci snaží koukat z různých úhlů pohledu. 

Jméno hráče: Damián Opletal
Jméno postavy: Zoltar
Rasa: člověk
Sousedství: Kvartum
Medailonek: Bývalý vcelku hodný žoldnéř nyní osobní strážce mladého lorda.

Jméno hráče: Benjamin Opletal
Jméno postavy: Thanat
Rasa: člověk
Sousedství: Kvartum
Medailonek: Mladý sirotek nucen stát se banditou. Zachráněn přítelem mrtvého otce. Nyní osobní stráž mladého lorda.

Jméno hráče: Jakub Buřil
Jméno postavy: Aethos Moon
Rasa: člověk
Sousedství: Primum
Medailonek: Mladý "lord" který si užívá zámožnosti své rodiny. je mírně arogantní a nemá smysl pro povinnost, ale pokud si myslí že je něco správně, vrhá se do toho po hlavě a se vší vervou což mu někdy trochu zkomplikuje život.

Jméno hráče: Petr Hubený
Jméno postavy: Gregorus
Rasa: Půlork
Sousedství: Primum
Medailonek: Spíše balvan než-li člověk co odmítá své sousedství. Radši tráví čas v hospodách a lesích a pozve tě na pivo, ale pokud boj či zločin běsí hněvem se naplní a v tváři má děs. 

Jméno hráče: Ilicius
Jméno postavy: Pheidias Valis
Rasa: elf
Sousedství: Secundum
Medailonek: V mládí byl Pheidias považován za zářivou budoucnost svého rodu, neboť jevil talent na téměř jakoukoli disciplínu. To trvalo do okamžiku, než se ho zřekl jeho první učitel pro nevhodné otázky a neúctu. V krátkém sledu ho poté zavrhli o několik niných učitelů.
Nyní je Pheidias černou ovcí svého rodu. Se svým tradicialistickým (dokonce i na poměry Secunda) otcem už několik let nepromluvil a místo toho se stýká s všelijakými podezřelými existencemi, ať už se jedná o propuštěné otroky, korintijce nebo třeba kontroverzní filosofy.
Politicky se příliš neprojevuje, až na kritiku nepřizpůsobivosti a pokrytectví Atlantské obce.

Jméno hráče: Rowena
Jméno postavy: Sophronia Bereniké Aelia
Rasa: člověk
Sousedství: Primum
Medailonek:
Pochází z vážené rodiny, které se vždy snažila dělat čest. Jedna z Mariových druhů ve zbrani během války s barbary, aktivní v odboji proti Tyranovi, během kterého zemřel její manžel Adrastos, od té doby Sophronia neúnavně usiluje o blaho obce. Štít Atlantis a demokracie, snaží se být oporou každému, kdo to potřebuje.
Nyní je jí přes 35 let, její dítě nedávno získalo občanství a padlo během hrdinské výpravě.

Jméno hráče: Maltyr
Jméno postavy: Valerius Gnaeus
Rasa: člověk
Sousedství: Primum
Medailonek: Čtyřicetiletý člověk, který se přímo po Mariově boku účastnil války s barbary, následné obnovy Atlantis i bojů proti tyranovi. Pochází ze starobylého rodu Gnaeus, z něhož již vzešlo mnoho příkladných občanů, válečníků, soudců i básníků. V mládí mu pro jeho nadání všichni předpovídali skvělou budoucnost, Valerius se však postupně zabýval soudnictvím, matematikou i literaturou a od všeho opět upustil, aniž by výrazněji vynikl.
Pro jeho bystrou mysl a sklony k melancholii se o něm občas říká, že určitě musí být půlelf.
Jeho rodina většinou přebývá na venkově, poblíž rodinného pomerančovníkového sadu.

Jméno hráče: Reinita
Jméno postavy: Daphne
Rasa: člověk
Sousedství: Kvartum
Medailonek: Velká obdivovatelka Mariových ideálů (a šeptá se, že i Maria samotného). Za vlády Tyrana informovala Maria o dění v Atlantis. Její velkou vášní je tanec. Vdala se před pěti lety, ale její muž odcestoval před rokem za obchodem a nechal ji v Atlantis s nyní dvouletou dcerou Marianou.

 

 

Zpět