Pravidla a peníze

Zpět

Pravidla pro boj

Hráči v tomto LARPu ztvárňují postavy občanů Atlantis. Hrdiny, kteří mají nakročeno vstoupit do příběhů a legend. Hrdiny, kteří dokáží mnohé podivuhodné věci. Postavy se ve světě Atlantis řídí pravidly pro boj, která nám dovolují alespoň naznačit jejich schopnosti a dovednosti, přestože jimi my, jako hráči, nevládneme. Tato pravidla jsou sepsána v dokumentu, který najdete níže – nelekejte se délky, velká část textů (všechny schopnosti) jsou pro přehlednost v dokumentu dvakrát a tak můžete počítat, že jsou pravidla vlastně o třetinu kratší.

Pravidla jsou důkladně prohlédnuta mnoha páry očí, ale přesto se může stát, že ještě dojde k drobné úpravě, ať ještě před začátkem, nebo v nejhorším případě i v průběhu LARPu. 

Pravidla Res Publica v1.05

 

Peníze

Hlavním platidlem jsou mince zvané “denáry, ve kterých je vyjadřována cena všeho zboží i služeb, pokud nejde o směnný obchod (věc za věc).

Každý občan má nějaké zázemí, které mu zajišťuje alespoň drobný příjem nad rámec běžného zajištění - může se jednat o obchod, vlastní pole, otroky či jiné zdroje hmotného blahobytu.
Podle zázemí, které si postava zvolila a případných dalších okolností tak dostává každý den na před začátkem a případně v průběhu sněmu své výnosy za předchozí den (zpravidla 1 až 4 denáry). Dalším zdrojem příjmů občanů je pak samozřejmě příležitostná válečná kořist.

Pro vybrané občany může být také zdrojem příjmů plat za vykonávání činností přínosných pro obec, ty jsou stanoveny následovně:
Člen Rady 2 denáry za den
Politarch 4 denáry za den
Astynomos 2 denáry za den
Agoranomos 6 denárů za den
Metronomos 2 denáry za den
Člen Areopagu 5 denárů za den
Porotce v soudu 2 za každý dořešený případ
Soudce 3 za každý dořešený případ

Platy za tyto činnosti vydává Agoranomos.

Občané Atlantis se mohou rozhodnout rozšiřovat své zázemí a investovat do něj. To lze provádět při vybírání výnosů z předchozího dne zaplacením 6 denárů, které jim přinese zvýšení výnosů pro další dny o 1 denár. V případě nouze a potřeby se také občané mohou rozhodnout své zázemí maximálně využít, aby získali k dispozici ihned co nejvíc prostředků – při výběru výnosů z předchozího dne si takto mohou okamžitě inkasovat 4 denáry navíc za cenu snížení výnosů pro další dny o 1 denár. Ani zvyšování ani snižování příjmů nemůže žádný občan provést více než dvakrát za den.

Daně

Výběr daní není v Atlantis pevně ustanoven. Dle zvyku se daně vybírají vždy, když nutnost výběru odhlasuje Občanský sněm. K takovému hlasování dochazí tradičně po tom, co Agoranomos oznamí Radě nedostatek zdrojů v obecní kase a Rada informuje Občanský sněm. Následně Sněm může odhlasovat, že se vyberou daně a případně v jaké výši, kterou většinou navrhne Agoranomos spolu s Radou. Výběr daní má pak na starosti Metronomos, který vybrané daně předá Agoranomovi.

 

Orientační ceny zboží jsou:
Lektvar zdraví - 4 denáry
Talisman ochrany - 8 denárů
Talisman zdraví - 6 denárů

Zpět