Ústava

Zpět

Zákon zákonů ustavující Atlantskou demokracii sepsaný samotným Mariem. Devět vět, na které je každý atlanťan patřičně hrdý, protože zřejmě dokazují, že není lepší obce než Atlantis. Jedním z oblíbených způsobů, jak ověřit, kdo je ve dané společnosti největší občan, spočívá v soupeření v recitování těchto vět. Níže jsou sepsané ústavní věty Atlantis a k nim je připojen krátký popis jejich významu.


I. Atlantis je ctnostná a spravedlivá obec.

Atlanťané mají za zřejmé, že demokratický pořádek zavedený ctnostným a spravedlivým Mariem musí být také ctnostný a spravedlivý. Proto má také málokdo odvahu ho měnit, neboť by musel být přinejmenším stejně ctnostný a spravedlivý jako Marius. A kdo by něco takového o sobě tvrdil, je spíše propadlý hybris, než cokoli jiného.


II. Každý občan má právo a povinnost rozhodovat o chodu obce.

Každý občan je zmocněn podílem královské moci, který mu umožňuje se spoluobčany rozhodovat o chodu obce. Aby demokracie fungovala, občané musí aktivně obec řídit.


III. Občané rozhodují o chodu obce společně a veřejným hlasováním.

Občanský sněm je místem, kde se střepy královské moci svěřené jednotlivým občanům skládají dohromady hlasováním, aby vyjádřily vůli celé obce. Tato věta ustanovuje Občanský sněm a říká, že hlasování o chodu obce musí být veřejná.


VI. Ústava může být doplňována či měněna pouze vůlí dvou třetin všech občanů.

Vůle dvou třetin občanů aneb takzvaná ústavní většina. Věta, jež má zajistit stálost a neměnnost ústavy, a přitom umožnit občanům, v případě nutnosti, vypořádat se s krizí její změnou. Přesto nikdy nebyla využita pro změnu ústavních vět.


V. Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven občanství.

Žádný občan by neměl být připraven o střep své královské moci, ale v minulosti už se párkrát našel způsob, jak toho dosáhnou. Ospravedlněním za pomoci věty předchozí, může být občan připraven o občanství ústavní většinou. Není radno rozhněvat si své sousedy a spoluobčany.


VI. Každý občan může činit, co není zákonem a zvyklostí zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon a zvyklost neukládá.

Velice široká věta ochraňující morálku, ctnostnost a spravedlnost obce. Také je větou, která umožňuje soudům soudit přečiny proti obci.


VII. V obci jsou tato čtyři sousedství: Primum, Secundum, Tercium, Kvartum.

Prosté uznání bytí sousedství a jejich vyjmenování. Tato věta má zejména předejít tomu, že sousedství přestanou být nebo budou vznikat další.


VIII. Občané jednoho sousedství mohou tříčtvrteční shodou všech sousedů jednat jako celek.

Věta hovořící o takzvaném pravidle tří čtvrtin, kdy vyvoláním hlasování v Sousedském sněmu a následným vyslovením tříčtvrtinové většiny musí občané daného sousedství hlasovat na sněmu dle převažujícího názoru v sousedství.


IX. V obci jsou tyto úřady, Rada, Politarch, Archon Basileus, Archon Polemarchos, Astynomos, Agoranomos, Metronomos

Prosté vymezení bytí úřadů v obci a jejich vyjmenování. Tato věta má zejména předejít zrušení těchto úřadů.


Zpět