Vypravěči

Zpět

Zde je seznam vypravěčů a jejich anotací, ke kterým se můžete přihlásit buď jako jednotlivec nebo jako skupiny. Počítejte s tím, že každý vypravěč je omezený počtem až šesti hráčů, pokud sám nerozhodne jinak. Až si vyberete, tak nás kontaktujte na email: respublica@letnikempy.eu

  

Lyceum Universalis

Vypravěč: Atlan

V Atlantis se najdou občané, kteří chtějí rozvíjet zejména ctnost zručnosti, vynalézavosti a tvořivosti. Ti se scházejí v Lyceu Universalis, jež je jak školou, tak dílnou i kovárnou nových myšlenek.
Je-li moudrost skutečná, je přítomna všude - i v neživé hmotě. A je jen na vás najít její správné uspořádání a dosáhnout prozření. Přidejte se do řad kovářů, hrnčířů, mechaniků a fyziků. Staňte se Tvůrci.
Tato linka se zabývá vyráběním a vylepšováním věcí pro sebe či pro ostatní v estetickém duchu antického steampunku.
Naleznete v ní maličko akce, trochu luštění, trochu přemýšlení, hodně práce rukama.


Liberté, égalité, fraternité [OBSAZENO]

Vypravěč: Reinita

Atlantští nyní žijí ve svobodné společnosti, kterou si sami řídí. Ale nebylo tomu tak vždy. Marius a jeho věrní se nevzdávali myšlenky porazit tyranidu a i přes vyhnanství a nerozhodnost svých sousedů našli odvahu bojovat proti Orenovi a jeho hrůzovládě. Tohle je jejich příběh. Příběh o ideálech, ztrátě iluzí i krátké atlantské paměti.
Ač tomu anotace nemusí napovídat, jedná se o linii spíš civilního než superhrdinského charakteru. Postavy se budou moci zamýšlet nad společenskými hodnotami, rozhodovat se o svých postojích a hodnotit chyby minulosti. Co je statečnost? Co je zbabělost?

 

Idolon Ex Machina [OBSAZENO]

Vypravěč: Wizardy

Legenda vypráví o mocném kováři, který stvořil sobě člověka z bronzu, aby chránil jeho obydlí. Dal mu jméno Talos. Mnoho let sloužil Talos věrně svému pánu, avšak jednoho dne se objevila čarodějka, které se zachtělo kovářových pokladů. Oblouznila svými čáry bronzového muže, získala jeho srdce a s ním i volný vstup.
Když to kovář zjistil, velmi se rozlítil a vyhnal svého strážce do pustiny. Poté se dal znovu do práce. Svůj dům změnil v nedobytnou věž a její srdce vložil do základního kamene. Dokud bude věž stát, nikdo se nemůže zmocnit pokladů, které ukrývá...
Čekají vás dávná tajemství, hádanky, šifry a s trochou snahy i nějaký ten poklad ;)


Summa Logicae [OBSAZENO]

Vypravěč: BeBe

Ne všichni strážci jsou nám nakloněni. Logistarchos, krutý a nekompromisní strážce logiky, prosazuje svá pravidla tak přísně, že tím vážně omezuje rozvoj vědeckého poznání. Pracující lid možná nevidí proč členové akademické obce tráví čas rétorickými bitvami o sémantiku, ale Logistarchův hněv nelze brát na lehkou váhu. Skupina mladých filozofů a jejich těžce zkoušená ochranka budou čelit nepřízni bohů, úkladům zpátečnických sofistů a předsudkům těch, za něž bojují, aby konečně posunuli hranice poznání.
Obsahuje: Černý i jiný humor, částečně předepsané postavy s celkem vtipnou dynamikou, logiku, paradoxy, koláč. Neobsahuje: Matematické a geometrické úlohy, vděk světa, odchod do důchodu.


Ve vědění je moc [OBSAZENO]

Vypravěč: Koumes

Kronikáři se již po celé generace zabývají shromažďováním vědomostí, aby mohli Atlantis posunout opět o něco dále. Je jenom logické, že zástupci lidu, kteří jsou fascinováni poznáním, aspirují na pozici právě jednoho z kronikářů. Ne všichni sice uspějí, ale i tak má každý aspirant naději jednoho dne získat přístup ke všemu vědění, které stihli kronikáři za všechna ta léta nashromáždit. 
Tito aspiranti jsou nyní posláni na vykopávky, aby odkryli, jakou moudrost skryli předkové v ruinách pod městem. Jak hluboko se však dá kopat, než se objeví něco, co mělo zůstat ukryto navždy? A co z nalezené moudrosti dát lidem, co zatajit a co radši nikdy neodhalovat?
Příběh o odhalování tajemství, moci, která vychází z vědění, a zodpovědnosti, která je s ní neoddělitelně spjatá.


Vraždy na Elysejských pláních [OBSAZENO]

Vypravěč: Ambeřan

Vražda! V krátké době bylo v ulicích Atlantis již dvakrát nalezeno tělo brutálně zavražděného a zohaveného člověka. Některé okolnosti napovídají, že budou další. Několik občanů, ze všech sousedství, se stává členy skupiny vyšetřovatelů. Kolik ještě obyvatel Atlantis zemře? Co vede někoho k tak hrůzným činům? Kdo budou ti, kteří vraha naleznou a dopadnou? Budeš jeden z nich?
Detektivní příběh, pátrání, výslechy svědků, hledání důkazů, spojování nitek - to všechno čeká ty, kteří se zařadí mezi vyšetřovatele.


Až pod okny vám budem řvát [OBSAZENO]

Vypravěč: Miki

V Atlantské obci se dá najít spousta nádherných paláců a vil, jejichž obrovské stíny téměř zakrývají rozpadající se obydlí těch méně šťastných. Ale i v takových domech žijí lidé. A jednoho dne je možná přestane bavit nechávat se oslepovat sluncem odrážejícím se od zlacení na sousedově střeše a půjdou všem připomenout, že i oni jsou stejně hodnotnými občany, jako ti bohatí.
V tomto příběhu o hledání skutečné svobody se budete moct soustředit hlavně na městskou politiku, ale nebude chybět ani prostor pro spletité vztahy a zrady.

 

Omnia Vincit… Amor? [OBSAZENO]

Vypravěč: Peldrik

Porážka tyranových vojáků byla otázkou několika úderů srdce. Tak praví kroniky. Ale zeptejte se těch, kteří opravdu bojovali, když je jejich město potřebovalo. Kteří riskovali vše a postavili se ohni Tyrana a jeho plameni. Plameni, který uhasili… ale který zanechal jizvy. Na duši i na těle. A jméno jedné rodiny bylo navždy zapomenuto… a nahrazeno jiným, nyní trefnějším, zlověstnějším.
Toto je příběh kdysi vznešeného domu, který se při bojích s Tyranem propadl až na samotné dno… A od kterého se vítězové odvrátili. Toto je příběh o přátelství v těžkých časech, o citech a věcech ztracených a o ceně, kterou je třeba platit za hrdinství… i za samotné lidství. Více než bitvy a sbírání schopností tento příběh nabízí intimnější prožitek a dramatické hraní.
Toto je příběh domu Claudiů, kterým se po straně přezdívá Pokřivenci.


Jsou i jiná města... [OBSAZENO]

Vypravěč: Sombra

Kdesi za Elysejskými pláněmi jsou i jiná města. Vzdálená. Cizí. Fungující podle jiných zákonů. Ale i přes tu dálku z nich mohou přicházet... věci. Věci, které se plíží v temnotách, které se dotýkají spánku, které jsou trochu podobné člověku - a přece nejsou lidské. Věci, které jsou nositeli mystických tajemství.Tato linie je vysoce kooperativní. Můžete očekávat krutou mystiku, jemný strach, pátrání po neznámém, pláč a skřípění zubů.Zpět