Sousedství

Zpět

Atlantis mívala rody. Byly to rody významné, bohaté i starobylé. Vždyť nejslavnější z nich, Julia, byl matkou všech panovníků Atlantis. Dnes už rody tak velké a významné nejsou. Jistě, pořád jsou bohaté a pořád jsou mocné, staly se však součástí větších celků – sousedství.

Sousedství vznikla jako správní jednotky ještě v královské Atlantis a tak byla přesně taková, jako se nazývají – shluky domů na podobném místě, jejichž středem byli bohatí obyvatelé z řad významných aristokratických rodů žijící ve svých bohatých domech. A ty byly obklopené domy obývanými chudšími obyvateli jako jsou například učenci, řemeslníci, obchodníci a válečníci. Tento systém měl převážně usnadnit výběr daní v obci a počítání bojeschopných válečníků.

Když Marius vyhnal z Atlantis posledního tyrana, staly se sousedství hlavním stavebním kamenem atlantské demokracie. Aby bohatí občané neovládli ty chudší, byla občanům v sousedství dána pravomoc vyvolat hlasování v rámci jejich sousedství, v tzv. sousedském sněmu, kde se v hlasování sousedé mohli usnést tří čtvrteční většinou, že všichni budou muset hlasovat na občanském sněmu v dané věci stejně. To mělo zajistit, že sousedství budou hlasovat v občanském sněmu ve společném zájmu a tak si postupem času každé sousedství vytvořilo jednotnou politickou agendu.

Sousedství má Atlantis čtyři. Už dávno, aby se dobře počítaly, dostaly názvy Primum, Secundum, Tercium a Kvartum. Sousedství si můžete představit jako sdružení čtvrtí, kde - většinou dle jejich umístění ve městě - mají společné řemeslné, obchodní a názorové zájmy.

 

Primum

původ: Sousedství Primum se nachází v nejstarší části Atlantis a tak mnozí jeho obyvatelé rádi prohlašují, že je také nejstarším sousedstvím města. Jsou na to patřičně hrdí a často se přou se Secundem o to, kdo je honosnější a starobylejší. Občané ze Prima jsou přesvědčeni, že vědí všechno nejlíp, což je často slyšet na sněmu. Je jedno, co si kdo myslí, oni si myslí něco jiného a jejich názor je správný.

Primum je tu už tak dlouho, že všechny hodnoty už vyprodukoval, je proto rodem obchodníků. Obchoduje čestně, ale výdělečně, což se projevuje i v jeho jednání mimo obchod.

znak: černý rohatý lev na karmínovém poli
patron a ctnost: Pallas, vznešenost

 

Secundum

původ: Secundum je sousedství, které si vybírá. Stát se členem Secunda je výsada, a proto v tomto sousedství nemůže být jen tak někdo. Stejně těžkopádně, jako přijímají nové sousedy, přijímají i nové zákony a změny. Secundum je zkrátka nejkonzervativnější z konzervativních. Říká se, že v tomto sousedství přežilo nejvíce potomků bývalého rodu Kalia, který zde kdysi sídlil, a že to je důvodem jejich upjatosti. K potomstvu Kalie se hlásí kde kdo, ale co je na tom pravdy?

Secundum  je rod gurmánů. Jeho členové mají vždy při ruce nějakou tu dobrotu a rádi ocení dobré jídlo. Jejich řemeslem je tkalcovství, jejich šat je honosný a chování šlechtické.

znak: modrý okřídlený had na stříbrném poli
patron a ctnost: Virgileus, stálost

 

Tercium

původ: Tercium je sousedstvím farmářů. Jsou to muži a ženy činu, i občané často pracují na nedalekých polích. Proto nemají rádi, když se prosazují nesmyslné a nepraktické zákony, když se dlouho řeční nebo když se řeční od věci. Na shromáždění je tak často můžete slyšet, jak bojují za svou věc a přesně kontrolují, zda někdo nepřesáhl svůj povolený prostor.
Jejich šat je prostý, jejich řeč lakonická, ale přiznejme si to, pracují nejvíce z celé Atlantis.

znak: zlatá čtyřkřídlá husa na černém poli
patron a ctnost: Acer, praktičnost

 

 

Kvartum

původ: Sousedství Kvartum je zároveň nejmladším. Vzniklo po válkách s barbary, když se společnost obnovovala a mnoho Atlantských přišlo o svůj domov.  Jeho hlavním cílem bylo sjednotit ty, kteří neměli kam jinam jít. Sousedství je tedy známo především svou otevřeností, ochotou přijmout každého, dát každému šanci. Mnozí ho odsuzovali, neboť často přijímalo i utečence z ostatních měst a šeptá se, že vzalo na milost i nějaké barbary. Atlantští jen doufají, že do otroctví, nikoliv za občany. Kvartum také rádo projednává drobné inovace chodu obce, které se ne vždy setkají s pochopením u ostatních. Kdo to kdy slyšel, aby se před vstupem do domu zouvaly boty?

Kvartum je čtvrť volnomyšlenkářů a romantiků. Jejich řemeslem je dřevorubectví a řezbářství, proto bydlí nejblíže lesu.

znak: stříbrná obojživelná ryba na zeleném poli
patron a ctnost: Jucundilus, snášenlivost

  

Jak fungují sousedství: V obci je určen úředník nazývaný Metronomos, který rozděluje sousedství tak, aby ve všech byl vyrovnaný počet občanů, dle jejich místa pobytu. To se děje jednou za deset let a jinak nelze příslušnost k sousedství změnit. Vezmou-li se dva občané z jiných sousedství, přestěhují se dle své volby. Až do sčítání však spadají každý do svého sousedství. Sousedství je přiděleno až právoplatným občanům, děti spadají do sousedství svých rodičů.

Zpět