Úvod

Zpět

V těžkých mracích nad obzorem se zablesklo. Jak dlouho potrvá, než uslyším zahřmění? Opřel jsem se dlaní o zeď vedle okna a pozoroval město venku. Pyšnou Atlantis.

Byl jsem u toho, když se Atlanťané postavili na odpor svému králi, jehož zapudili tak hluboko do svých myslí, že ho dnes na ulicích jmenují pouze Despotou nebo Tyranem, jako by jeho jméno a titul mohly přivolat na obec neštěstí. Jsou hrdí a povýšení. Za příklad si berou Maria. Jako bych ho stále slyšel: „Naše obec bude postavená na ctnostech, proto ho nemůžeme zabít... občané!“  Chtěli svého Tyrana rozcupovat, ale to jedno slovo změnilo vše, najednou se to zdálo nepatřičné, nebylo jich to hodno, tak ho vyhnali na konec známého světa. Pak pod vedením toho zloděje sepsali za pomoci Zapomenutého svoji ústavu, zákon všech zákonů, který se stal základem jejich rovné společnosti. Město začalo vzkvétat, svoboda slova a myšlení přivábila do obce rozličné myslitele, umělce a obchodníky. Ale jejich pokus je proti přírodě samé a vzpírá se přirozenému řádu věcí.

Hladoví vlci krouží kolem Atlantidy a mlsně sledují hašteřící se ovce. Ti, jimž byla odepřena čest stát se rovným mezi rovnými, si šeptají mezi sebou na ulicích. A mezi rovnými, největší hrozba a největší strach obce, ten, kdo myslí na vavřínové ratolesti na své hlavě. Nemyslím si, že budeme muset čekat dlouho.

Z dálky dolehlo zahřmění.

Zpět