LARP

Obecné

Historie

Svět

Pravidla

Res Publica je larp odehrávající se ve fantastickém světě Elysejských pláních,v jejichž středu leží slavné město Atlantis. V této obci obyvatelé vládnou sami skrze sněm, v němž se občané společně usnášejí na chodu obce. Hráči na sebe berou úlohu občanů Atlantské obce a s tím i odpovědnost za jejich město. Rozděleni do čtyř sousedství budou muset na občanském sněmu hledat řešení obtížných situací, jež zatěžují jejich obec a ohrožují existenci jejich mladé demokracie. Tyto situace přicházejí nejen v podobě vnitřních problému spojených s denním řízením obce, ale i z venku – nejčastěji spojené s diplomacií nebo válkou se třemi sousedními obcemi obklopujícími Atlantis, mohou však mít zlověstnější podobu barbarských nájezdníků z Pustiny, která obklopuje úrodné a bohaté Elysejské pláně, či problémů dosud nepoznaných ...

Hráči, občané Atlantis, budou stejně jako minulý rok prožívat pod vedením vypravěčů osobní příběhy malých skupinek (pozor, tyto nebudou identické se sousedstvími!), ale zároveň všichni jako celek budou bojovat proti velkému nebezpečí, o kterém se jejich předkům ani nezdálo a jež se blíží na Elysejské pláně. Ať už jako příslušník jedné z ras, lidí, elfů či orků, jako válečník, učenec, diplomat, státník, filozof a mnohem více, spolu budou muset vytvořit pevný základ pro budoucnost těch, kteří přijdou po nich.

V průběhu následujících dní budou na těchto stránkách přibývat další a další informace, které vás postupně obeznámí se světem Elysejských plání, a které vám snad ukrátí čekání na Letní kempy ; )