LARP Res Publica

Obecné

Historie

Svět

Pravidla

Res Publica je larp odehrávající se ve fantastickém světě Elysejských pláních,v jejichž středu leží slavné město Atlantis. V této obci obyvatelé vládnou sami skrze sněm, v němž se občané společně usnášejí na chodu obce. Hráči na sebe berou úlohu občanů Atlantské obce a s tím i odpovědnost za jejich město. Rozděleni do čtyř sousedství budou muset na občanském sněmu hledat řešení obtížných situací, jež zatěžují jejich obec a ohrožují existenci jejich mladé demokracie. Tyto situace přicházejí nejen v podobě vnitřních problému spojených s denním řízením obce, ale i z venku – nejčastěji spojené s diplomacií nebo válkou se třemi sousedními obcemi obklopujícími Atlantis, mohou však mít zlověstnější podobu barbarských nájezdníků z Pustiny, která obklopuje úrodné a bohaté Elysejské pláně, či problémů dosud nepoznaných ...

Hráči, občané Atlantis, budou stejně jako minulý rok prožívat pod vedením vypravěčů osobní příběhy malých skupinek (pozor, tyto nebudou identické s rodinami!), ale zároveň všichni jako celek budou bojovat proti velkému nebezpečí, o kterém se jejich předkům ani nezdálo a jež se blíží na Elysejské pláně. Ať už jako příslušník jedné z ras, lidí, elfů či orků, jako válečník, učenec, diplomat, státník, filozof a mnohem více, spolu budou muset vytvořit pevný základ pro budoucnost těch, kteří přijdou po nich.

V průběhu následujících dní budou na těchto stránkách přibývat další a další informace, které vás postupně obeznámí se světem Elysejských plání, a které vám snad ukrátí čekání na Letní kempy ; )