Anthony a Harriet

Anthony a Harriet

zaměstnanci Orochi

 

Minulost Anthonyho Skaly

Anthony je národností Američan, syn podnikatelů, kteří jeli do Česka založit chov zvířat. Po pádu železné opony se zde otevřelo ohromné množství možností, kterých se jeho rodiče, coby majitelé chovů zvířat, rozhodli využít. Tehdy mu bylo šest let a nikdy se už nevrátil do Států.

Očekávalo se, že Anthony jednoho dne převezme rodinný byznys, a tak trávil na farmě spoustu času a učil se zacházet se zvířaty.

Když byl starší, přijel na farmu jeden rodinný známý, který se rozhodl provést několik experimentů na místních zvířatech za účelem zefektivnění jejich chovu. Aplikoval tehdy mravenčí gen do slepic, díky čemuž byly schopny snášet až 60 vajec ročně. Takový experiment byl pochopitelně neetický a tato vejce se Anthonyho otec rozhodl neuvést na trh. Přilákalo to však pozornost budoucích investorů.

Když skončila střední škola, měl Anthony možnost vydat se na vysokou, nebo nastoupit na povinnou vojenskou službu. Rozhodl se pro druhou možnost, jelikož v rodině panovala celkem silná vojenská tradice. Nastoupil na vojnu v roce 2004 - poslední rok povinné vojenské služby.

Po dvou letech se ještě rozhodl nevrátit se na rodinnou farmu, místo toho absolvoval VOŠ se zaměřením na zvířecí chování. To mu zabralo další tři roky. Nyní byl zcela připraven převzít rodinné žezlo, ale stalo se něco nečekaného. Farmu odkoupila Orochi Group a Anthonyho zaměstnali coby vědeckého pracovníka přes chování zvířat a jejich genetickou manipulaci. Anthony si nestěžoval, Orochi Group mu ve skutečnosti otevřela ohromné množství dveří. Nejprve pracoval samozřejmě pouze na zvířatech, ale když prokázal své schopnosti, byl připraven přejít na skutečné projekty.

Po několika dalších letech byl nasazen do Lučkovic, coby poradce ohledně chování zvířat, kterými věci nakažené Špínou skutečně jsou.

Byl velkým fanouškem doktora Kleina - mnoho o něm slyšel a považoval ho za jednu z největších vědeckých kapacit současnosti.

 

Minulost Harriet Matějkové

Harriet sice pochází z Británie, ale jako dcera českého emigranta se vždycky považovala spíš za Češku. Otec byl jaderný fyzik, ale protirežimní názory ho přinutily opustit vlast, aby mohl ve svém oboru pokračovat. Přístřeší a možnosti mu nabídli v Británii, kde se také pozdně oženil a pořídil si dceru. Po sametové revoluci se okamžitě vrátil do domoviny a vzal s sebou i rodinu.

Harriet se už v mládí vydala ještě hlouběji do tajů světa, než jen na úroveň atomu, a nadchla se pro rostoucí odvětví kvantové fyziky. Tajně si při tom vždy přála vynalézt nadsvětelný pohon, který by umožnil výpravy do vesmíru jako v jejích oblíbených sci-fi.

Orochi zaujala svou disertační prací na téma možného praktického využití částic s negativní hmotností a jejich generování pomocí mikroskopických černých děr. Samotná teorie byla nepoužitelná, ale některé výpočty přesně odpovídaly měřením, na něž vědci Orochi narazili už dříve. Nabídli Harriet a jejím kolegům grant, s nímž založili laboratoř, kde pracovali s Casimirovým efektem ve snaze nasimulovat vznik antičástic na horizontu černé díry. Nikam se zatím signifikantně nepohnuli, ale Harriet při tom dále projevovala téměř instinktivní pochopení pro jevy, které se většině vědců zdají velmi kontraintuitivní až nepředstavitelné.

Jakmile byla Harriet zasvěcena více do rozsahu a dosahu svého současného zaměstnavatele, projevila nadšení pro možnost práce v poli, neboť to zavánělo dobrodružstvím. Orochi Group se jí rozhodla vyhovět, protože její “instinkt pro podivno” se hodil pro rychlé zhodnocení nečekaných situací.

Právě proto byla také převelena do Lučkovic. Původně ji tam poslali hlavně kvůli přítomnosti brány do pekelných dimenzí, což je rozhodně těžko představitelný jev, jehož původ je třeba hledat na kvantové úrovni. Harriet se původně jen snažila v oblasti změřit hodnotu “podivnosti” (S) a “kouzelnosti” (C) quarků v přítomnosti brány. Brzy se však zapojila daleko více, obzvláště kvůli své schopnosti překládat nevysvětlitelné a šílené fyzikální jevy do obyčejné lidské řeči. Záhy si ji proto bezpečnostní velitelé v oblasti oblíbili jako pohotového a ochotného pomocníka při kontaktu s jinak nesrozumitelnou vědeckou komunitou.

 

V Lučkovicích

Před naší dvojicí celou operaci vedl poručík Mlýnský jako správný zelený mozek. Rozhodl se se Špínou bojovat silou, posílal tedy stále více vojáků a divil se, že se proti němu staví stále více Špínou nakažených Orochi. Poté, co na jedné misi sám zemřel, nastoupil místo něj doktor Hrdlička.

Doktor Hrdlička byl velmi opatrný a řídil se heslem "kdo nic nedělá, nic nezkazí", takže mezitím zóna bublala a čekalo se, až se něco ošklivého semele. Po měsíci vedení tlak nevydržel a sám zažádal o přeložení. Jelikož se zrovna jednalo o zrušení karantény, bylo zapotřebí stejně zaslat nějaké nýmandy, kteří nic nevěděli. Tak padl los na Anthonyho a Harriet. Anthony zde využíval svůj vojenský dril a znalosti ohledně chování zvířat a lidí, zatímco Harriet zde byla jako vedoucí věděcký pracovník, především co se týče fyziky.

Jedním ze zážitků ze zóny se stal kontakt s Irmou Karbanovou. Místní, která se rozhodla, že nehodlá opustit rodný dům, se byla schopná o své právo zůstat i bít. Pokusy o bezkonfliktní přístup se setkaly s varovným výstřelem a vysvětlením, jak se žije v lese. Druhý pokus dostat ji ze zóny byl více přímý a násilný. Byla k tomu použita uspávací puška. Leč Irma prokázala nevysvětlitelnou rezistenci na uspávací drogy.

Dalším z místních byl Jiří Vomáčka, bývalý zamětnanec čističky. Když mu Anthony s Harriet vysvětlili, že mu hrozí nakažení Špínou, vysvětlil jim, že celý život pracoval v čističce a se špínou si poradí. Další kontakt navázali o několik dní později. Z mrtvého těla usoudili, že se Vomáčka nakazil Špínou, a jak přicházel o rozum, rozhodl se bojovat se špínou jediným způsobem, který znal: savem. Víc už snad není zapotřebí dodávat.

V zóně se vyskytoval jeden problémista. Říkal si Čenda a psal blog o tom, co se v zóně děje. To se pochopitelně naší dvojici nelíbilo. Od Orochi navíc přišel příkaz, aby Čendovi zatli tipec. Pochopitelně se jim nechtělo zabít jiného člověka. Rozhodli se tedy pokusit se ho přesvědčit. Poté, co si ho s velkými obtížemi našli, ho trochu zmáčkli a přesvědčili, aby ve svém počínání nepokračoval. Pro jistotu mu zabavili a zničili jeho přístroje. Od Čendy byl pokoj, dokud nezačal vysílat své zpravodajství. Tím však postavil naši dvojici do prekérní situace, protože mohlo být pouze otázkou času, než se ukáže, že se s ním nevypořádali tak, jak měli. Zatím se rozhodli, že ho nechají na pokoji v naději, že on nechá na pokoji je.

Aby jejich práce nebyla pouze karanténa, ale i výzkum, rozhodli se odchytit vlkodlaka a podrobit ho rozboru. Byla opět použita uspávací puška. Bohužel se uprostřed pitvy vlkodlak probudil, utrhl z pout a hrozilo, že Harriet přijde k úhoně. Jistě by se tak stalo, kdyby nezasáhl Anthony, neupoutal pozornost vlkodlaka na sebe a neodlákal ho do lesa. Tam využil toho, že psi neumí šplhat po stromech a tím ho setřásl. Nikdo toho dne nepřišel k nějaké větší újmě.

Jednoho dne, ani ne týden před příjezdem tajných společností, se skupina náctiletých a dětí rozhodla vyrazit do zóny lovit strašidla. Anthony pochopitelně nechtěl, aby si přivodily jakékoliv zranění, a tak jim vyrazil naproti. Jelikož šlo o skupinu dětí, věřil si dostatečně na to, aby si s sebou nevzal ochranku. Po krátké konfrontaci však skupinka usoudila, že je Anthony na té špatné straně. Jedna rána do kolenní jamky ho dostala na zem a pak už se na něj sesypaly jako kobylky. Naštěstí zasáhla Harriet. Když se doslechla, že Anthony vyrazil do terénu, následovala ho. Dorazila akorát v momentě, kdy Kruťák uštědřil Anthonymu pravý hák. Svými rétorickými schopnostmi skupinku uklidnila a tím pravděpodobně zachránila Anthonymu několik žeber a zubů.

Navzdory tomu, nakolik byli rozdílní, si Anthony a Harriet rozuměli. Perfektně se doplňovali a mohlo by se zdát, že jsou pro sebe jako stvořeni. Byli si ale také vědomi toho, že navazovat romantický vztah se svým kolegou není dobrý nápad, alespoň po dobu jejich pobytu v Lučkovicích.

Když začínalo vycházet najevo, čeho jsou Orochi schopni, Anthony i Harriet to odmítali jako pomluvy. S příletem doktora Kleina do Lučkovic se situace velmi zhoršila - o oba se začal pokoušet Černý signál. Ve snaze zachovat si zdravý rozum se otrocky drželi zavedených formálních postupů. Vedení je odstřihlo a nechalo napospas Špíně, účinky Černého signálu se stupňovaly. Anthony a Harriet se rozhodli, že napraví svou zásadní chybu, a to Čendu. Znovu ho našli a chtěli jej předat svým nadřízeným. Zemřeli při následné potyčce.