Slovníček

LARP

je zkratka z anglického live action role-playing, což, volně přeloženo, znamená hraní her v roli naživo. Účastníci LARPu přijímají roli (podobně jako v divadle) a v ní se pak účastní samotné hry. Na rozdíl od klasického divadla však nemají hráči pevně definovány dialogy a scénář, ale v rámci své role a pravidel hry improvizují. 
Hráči nehrají pro diváky, ale v herní skupině jsou si všichni hráči zároveň diváky.
Organizátoři pro hráče připravují hlavně průvodní příběh a soubor pravidel, kterými se hra řídí.

RPG

- zkratka anglického role playing game, tedy hry na hraní rolí. V mnohých aspektech je podobná LARPu, pouze se odehrává u stolu. Jeden z hrajících je vypravěč, který popisuje události příběhu, a hráči mají za úkol ztvárnit jednání své role za těchto okolností.